Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR.

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem e-mailů, nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Dovolte mi, abych vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR a dalších,  o ochraně osobních údajů, zásadách a právech, které máte v souvislosti s GDPR.

 

Kdo je správce osobních údajů

Jsem Ing. Daniela Frejková, Na Točně 2, 377 01, Jindřichův Hradec, IČ: 75976960 a provozuji webovou stránku nachazeni.cz a umenirozhodovani.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Kontaktovat mě můžete e-mailem, který najdete v sekci Kontakty.

 

Pro které účely osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám?

A. Marketingové účely

Pro marketingové účely zpracovávám Vaše osobní údaje (e-mail a jméno, pohlaví, příp. telefon a IP adresu) a sleduji, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobila obsah vašim preferencím.

Dále sleduji údaje o vašem využívání e-mailingu  (doručení e-mailu, otevření e-mailu apod.), a to proto, abych vám zbytečně neposílala některý e-mail opakovaně a abych vám posílala ty informace, o kterých předpokládám, že právě vás budou zajímat.

Double opt-in (dvojí potvrzení)  je opatření proto, aby vaši e-mailovou adresu nemohl do mojí databáze přihlásit nikdo jiný. Jasně a průkazně díky němu vyjádříte svůj souhlas se zpracováním vašich údajů (který je nutný v souladu s GDPR).

 

A. - 1.

Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu, než odběr těchto e-mailů sami zrušíte (např. kliknutím na odhlašovací odkaz, který je v každém e-mailu, který hromadně odesílám jako obchodní sdělení), nebo vás mohu z vlastního rozhodnutí vymazat ze své databáze dříve, pokud např. nebudete moje e-maily otevírat, nebo pokud ukončím podnikání.

E-mailem zasílám zejména informace z webu nachazeni.cz; umenirozhodovani.cz; stránek, jejichž správcem jsem na facebook.com; a videa, která natočím např. na youtube.com.

 

A. - 2.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám e-maily jen na základě vašeho souhlasu, opět po dobu uvedenou v předchozím odstavci.

E-mailem zasílám zejména informace z webu nachazeni.cz; umenirozhodovani.cz; stránek, jejichž správcem jsem na facebook.com; a videa, která natočím např. na youtube.com.

Jak jsem zmínila výše, souhlas můžete jednoduše odvolat použitím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.

 

A. - 3. a 4.

Zaškrtávací políčka, která využívám a která můžete a nemusíte zaškrtnout:

3. Když bude něco důležitého, můžete mi dát vědět přes Facebook či jiné sociální sítě

4. Občas uvítám upozornění na užitečnou tvorbu jiných osob

 

ad 3) Facebook a jiné sociální sítě

Dáváte souhlas s tím, že mohu vaši e-mailovou adresu použít např. pro remarketing a cílení reklamy na sociálních sítích. Souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

 

ad 4) Tvorba (obsah) jiných osob

Ráda bych vám občas poslala odkaz třeba na nějaké užitečné video od jiného autora. Pokud zaškrtnete tuto možnost, mohu vám občas poslat odkaz na video, článek, tip, nebo nějakou aplikaci jiných osob. Je to proto, že někdo napíše o tématu třeba lepší článek, a já usoudím, že je pro vás přínosný, nebo doporučím aplikaci, kterou využívám a se kterou jsem spokojená.

Vy to máte pod kontrolou tak, že si prohlédnete nabídku, a pokud vás zaujme, tak se sami případně zaregistrujete na jiném webu. Až potom by vám chodily e-maily od jiné osoby. To, že vám pošlu odkaz, tedy rozhodně neznamená, že vám zaplaví schránku e-maily mých obchodních přátel. Kde se přihlásíte, máte možnost se i odhlásit.  

 

A. - 5.

Fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy 
Pouze na základě vašeho souhlasu mohu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte

 

B. Pro obchodní účely

Vaše údaje potřebuji k poskytování služeb, plnění smlouvy, vedení účetnictví a splnění právních povinností.

Když se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (např. IČO, DIČ, číslo účtu).  Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení a evidenci daňových dokladů, či identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

 


Pokud mi dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo souhlas odvolat.

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat a já vás odhlásím  ze všech budoucích e-mailů.

Odhlášení je stejně jednoduché jako přihlášení.


 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup k údajům a opravu údajů, které zpracovávám.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z e-mailingu omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Máte právo na přenositelnost.

Máte právo na výmaz (být zapomenut).

Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o takovém podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Procházení webu a cookies

V případě, že užíváte moje produkty a služby nebo brouzdáte po mých webových stránkách, mohu sbírat údaje o návštěvách  mých webových stránek a sledovat užívání služeb.

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, jak se na webu chováte.

Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies nebo trackovacích technologií a aplikací, jelikož vám chci poskytovat co nejlepší službu, proto je vnímám jako svůj oprávněný zájem správce. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu 26 měsíců.

Kompletní informace ohledně zpracování cookies na webu najdete zde.

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

S vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Přijala jsem a  budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po jeho vymazání nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně svým spolupracovníkům, či zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

Potvrzení e-mailu s potvrzovacím odkazem beru jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi. 

Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace si přejete odebírat. Kdykoliv se to dá změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 15 let. 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE >>